Помощ: +359 877 99 88 48

Условия за ползване

Условия за ползване

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ1. Интернет портала www.ibbooking.com е собственост на Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД, регистриран като Туроператор и Турагент с лиценз РК-01-7176. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД е регистрирана в България, съгласно Българското законодателство с адрес на управление: България, гр. Велико Търново, 5000, ул. „Димитър Буйнозов“ 9, ет.1, ап.1, ЕИК BG 201148712 тел: +359 62 57 55 15, факс: +359 62 65 99 86 и електронен адрес за кореспонденция: office@ibbooking.com

 


2. Условиe за ползване на Резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации , рент а кар , влакови билети и туристически пакети и самата уеб страницата,  е приемане на настоящите общи условия.

 


Основни понятия

 


2.1 Интернет резервационната система предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети за вътрешни и международни полети, оперирани от редовни или нискотарифни авиокомпании. Интернет резервационната система на уеб страницата е свързана с глобални резервационни системи.

 

2.2 Система за търсене и закупуване на хотелски резервации предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира хотели в Република България и в чужбина.

 

2.3 Система за търсене и наемане на кола под наем – Потребителя възможност да търси, селектира и резервира кола под наем в Република България и в чужбина. Системата принадлежи на трети лица и предоставянето на услугата се извършва в съответствие с техните общи условия .

 

2.4 Система за търсене и закупуване на влакови билети - предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира влакови билети. Системата принадлежи на трети лица и предоставянето на услугата се извършва в съответствие с техните общи условия .

 

2.5. Възможност за търсене и закупуване на туристически пакети - предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира туристически пакети в Република България и в чужбина.

 

2.6 Потребител е всяко физическо лице, което използва Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и/или настоящата уеб страница.

 

2.7 туристическа услуга (туристически услуги) означава всяка, всички или комбинация от следните услуги закупуване на самолетен билет, хотелска резервация, резервация на кола под наем,резервация на влаков билет , туристически пакети- групови и/или индивидуални , организиране на туристически мероприятия.

 

2.8 Доставчик – Доставчик означава лицето, което предоставя туристическата услуга

 

2.9 Хотелска резервация – означава краткосрочно, общодостъпно наемане на къща, апартамент, стая, палатка, каравана и други, за временно пребиваване, както и предоставянето на други, свързани с тези услуги.

 

2.10 Предлагана комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302.

 

 

3. Общите условия са приложими от момента, в който отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата по какъвто й да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между нас възникват договорни отношения. Поради това Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и, в случай че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уеб страницата и услугите, предлагани от Резервационните системи и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации , рент а кар , влакови билети и туристически пакети . В случай, че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес:office@ibbooking.com

 

 

3.1. С цел предотвратяването на евентуални недоразумения, моля да имайте предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуването на самолетни билети през сайта www.ibbooking.com както и резервирането на хотелски стаи, коли под наем, закупуването на влакови билети, туристически пакети  и други туристически услуги, предлагани от Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД. Условията за превоз, включително, но не само, глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната туристическа услуга, се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на туристическата услуга, поради което приемането й от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете съответната тарифа и/или общи условия и да отбележите, че ги разбирате и приемате. Понякога тарифите са на английски език. Ако имате проблем с разчитането и/или разбирането на условията на тарифата, предоставени директно от авиокомпанията и/или общите условия на доставчика на туристическата услуга, моля не се колебайте да потърсите подкрепата на туристическите консултанти на  Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД .В случай че не приемате условията на съответната тарифа и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите тарифи и/или общи условия на доставчика, предложени в резултатите след търсенето ви в Резервационната система и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации , самолетни билети, туристически пакети или да потърсите помощ от консултантите на  Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД на телефон +359 62 57 55 15 или на електронна поща office@ibbooking.com

 

 

3.2.Настоящата уеб-страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви молим , когато използвате тези уеб-страници, да се запознаете с техните общи условия.

 

 

3.3 Тази уеб страница, Интернет резервационна система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации , рент а кар и влакови билети и туристически пакети са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писменно съгласие на Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД никой не може да използва Резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница (включително цените и наличността на туристическите услуги), както и средствата за осигуряването им, са собственост на "Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД или на доставчиците и снабдителите й (авиокомпании, хотели, туроператори и др.).

 

 

3.4. Услугите рент а кар и  влакови билети  са услуги предлагани от сайтове различни от ibbooking.com. След кликването на тези бутони, посетителят ще бъде препратен към външни сайтове, където потребителя е длъжен да се запознае с условията за ползване на всеки един от тях и евентуалното заплащане или сключване на договор ще бъде към съответния сайт.

 

 

 


II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И АЙ БИ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ГРУП
1. Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации , рент а кар и влакови билети могат да се използват само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.

 

 

 

2. Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на Интернет резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и рент а кар и влакови билети и туристически пакети и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-страницата услуги.

 

 

 

3. Потребителят се задължава, да ползва Интернет резервационната система и системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и рент а кар и влакови билети и туристически пакети по начин, съответстващ на Общите условия, общите условия на доставчика на туристическата услугата и действащото законодателство в Република България, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети и туристически пакети, или използването на услугите се причинят вреди на Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД служители, доставчици и/или партнъори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.

 

 

4. Потребителят се задължава да въвежда точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети, рент а кар и влакови билети и туристически пакети , хотелски резервации или други услуги с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, да спира оторизирани от него плащания с кредитна карта по вече закупени от него услуги, за които Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД е издал съответните самолетни билети и/или ваучери, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД в заблуждение, че е заплатил резервираните от него самолетни билети и/или други туристически услуги.За установени такива действия, или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателство, Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.

 

 

5. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети включително, но не само, начална и крайна дата на пътуването, дата на настаняване и напускане на хотела, избор на хотел, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика.

 

 

6. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД не прави резервации по телефона, а само чрез  Интернет резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар , влакови билети и туристически пакети или чрез  електронно съобщение на посочената електронна поща. 

 

 

7. Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет, застраховка и/или хотелска резервация, и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД не носи отговорност в случай, че на Потребителят му е отказано пътуване и/или ползване на други туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито й да било други документи, изисквани от българското законодателство или законодателството на съответната държава.

 

 

8. Потребителят трябва да провери с Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.

 

 

9. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД съветва Потребителя да се запознае с политическата обстановка в държавата, която би желал да посети, и го информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.

 

 

10. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД съветва Потребителя да се запознае с информация за хотела, който е резервирал, като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.

 

 

11. Потребителят има право да направи 1 (едно) копие на потвърждението на закупената от него услуга. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти, да предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уеб страница. В случай на констатирани нарушения Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.

 

 

12. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД предупреждава, че при ползването на Интернет резервационната система и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети , рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки, посочени в раздел III, IV и V за съответната услуга на настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен код при плащане с кредитна карта.

 

 

13. Ай Би Интернешанъл Груп ЕООД не гарантира, че ползването на интернет резервационната система и системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и рент а кар и влакови билети ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет "браузера", електрозахранването или с интернет връзката на потребителя.

 

 

14. Ай Би Интернешанъл Груп " не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, в интернет резервационната система на Ай Би Интернешанъл Груп“ и/или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети , няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно, поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения с резервационната система, или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети . За валидно се счита търсенето, направено последно.

 

 

15. Ай Би Интернешанъл Груп не гарантира, че след резервирането на самолетен билет, рент а кар и влакови билети , хотел или друга услуга, няма да се появят в интернет резервационната система на Ай Би Интернешанъл Груп и/или системите за за търсене и закупуване на хотелски резервации, рент а кар и влакови билети и застраховки цени, които да са по-ниски от цената, на която потребителят вече е резервирал съответната услуга. Това не означава, че цената, на която е резервирана съответната услуга ще бъде намалена. Валидна е цената, на която потребителят е направил съответната резервация.

 

 

16. Ай Би Интернешанъл Груп предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избрания от него самолетен билет, хотелска резервация и рент а кар и влакови билети и застраховки , по начина описан в Секция III, IV и/или V за съответната услуга, за "Ай Би Интернешанъл Груп " не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети, хотелски резервации и/или застраховки, нито "Ай Би Интернешанъл Груп " гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка и/или хотел на същата цена.

 

 

17. "Ай Би Интернешанъл Груп " полага грижата, като добър търговец и администратор на сайта и интернет резервационната система, да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.
III. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

 

 

Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп " на сайта www.ibbooking.com по следния начин:

 

• Стъпка 1: Въвеждане на критериите за търсене (От и До дестинации, тип полет, дати за начало и край на пътуването, брой и тип пътници ) във Формата за търсене и натискане на бутона "Търси"

 

• Стъпка 2: В рамките на 60 секунди, Резервационната системата генерира резултати от търсенето, като в началото на страницата с резултатите се предоставя обобщена информация за авиокомпаниите и полетите, а по-долу, подредени във възходящ ред, са всички полети, отговарящи на заложените критерии за търсене. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултати от търсенето са предоставени точните детайли за маршрута, авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане, линк до общите условия на сайта както и линк до условията на всяка една тарифа. Условията на тарифите са на английски език и в случай че имате затруднения с разчитането и разбирането им, моля свържете се с наш консулт. Относно цената на предложените полети, моля отбележете, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст, уведомяващ потребителите, че представената цена е крайна цена на самолетния билет, включваща всички летищни такси, но не включваща таксата за обслужване на "Ай Би Интернешанъл Груп , която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес, както и че е възможно, според вида авиокомпания, на следващата стъпка от резервационния процес да се добави такса за багаж, такса за обработка на плащането (при нискотарифните авиокомпании) или такса за допълнителна услуга, избрана от Потребителя.

 

• Стъпка 3: За да продължи към резервация, потребителя може да бъде запитам за потребителското му име и парола, с която се е регистрирал в системата. Ако няма такива, то потребителя следва да се регистрира и извърши процеса по търсенето наново.

 

• Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува

 

• Стъпка 5: След като Потребителят селектира най-подходящия за него полет и се запознае с условията на тарифата на превозвача, следва да натисне бутона "Избери"

 

• Стъпка 6: Потребителя се изпраща на отделна от основния сайт платежна страница за въвеждане на картови данни. Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация, и телефон за връзка. Потребителят натиска бутона «Резервирай». В случай че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа, и резервираният билет е закупен от потребителя. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.

На потребителя се показва транзакционна бележка за печат.

 

 

1. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение, получено на електронната поща се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.

 

 

2. Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:

 

• "Потвърждение за резервация" – Потребителят получава това съобщение при успешно плащане с кредитна карта, когато е резервирал самолетен билет.

 

• "Потвърждение за резервация/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковите сметки на Ай Би Интернешанъл Груп и се посочва, че цената на самолетния билет не е гарантирана до момента на издаването на билета/ите, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума на електронния адрес на Ай Би Интернешанъл Груп.

 

• "Заявка за резервация"– това съобщение се изпраща, когато авиокомпанията, обслужваща избрания полет, изисква допълнително време за потвърждение на резервацията. В този случай "Ай Би Интернешанъл Груп " се свързва с Потребителя в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа и го уведомява за статуса на резервацията му.

 

 

3. Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Ай Би Интернешанъл Груп " и направи своето запитване, първо ще получите информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След потвърждение, Потребителят ще получи електронно съобщение с подробни инструкции как и в какъв срок да заплати направената резервация.

 

 

4. Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят, само ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач, извършващ полета или изпълнителя на услугата и при спазване на посочените в нея правила. Моля да имате предвид, че в случай че такива промени са възможни, те са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и допълнителни такси.
IV. ЗАКУПУВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

 

Потребителят може да направи хотелска резервация, използвайки системата за търсене и резервиране на хотелски резервации на сайта www.ibbooking.com по следния начин:

 

• Стъпка 1: Натиснете върху полето „Хотели” на началната страница на "Ай Би Интернешанъл Груп ".

 

• Стъпка 2: Въведете критериите за търсене (дестинация, дати на настаняване и напускане на хотела, брой стаи, брой възрастни и деца) във Формата за търсене и натиснете на бутона "Търси хотел".

 

• Стъпка 3: В рамките на 60 секунди Системата за търсене и резервиране на хотели генерира резултати от търсенето, посочващи общия брой на намерените хотели, с кратка информация къде са разположени, категория на хотела и цена. Подреждането на хотелите е по критерии на системата, но ако желаете можете да изберете друг критерий на подредба, като например Местоположение, Цена, Брой звезди, Удобства или Тип хотел. Ако желаете повече информация за конкретен хотел, можете да натиснете бутона „Детайли“ и да прочетете описанието на хотела, стаите, как да стигнете до него и друга полезна информация, която Ви е необходима, за да направите своя избор.

 

• Стъпка 4: След като изберете подходящия за Вас хотел и стая, натиснете бутона „Резервирай“.

 

• Стъпка 5: За да продължи към резервация, потребителя може да бъде запитам за потребителското му име и парола, с която се е регистрирал в системата. Ако няма такива, то потребителя следва да се регистрира и извърши процеса по търсенето наново.

 

• Стъпка 6: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува

 

• Стъпка 7: Потребителя се изпраща на отделна от основния сайт платежна страница за въвеждане на картови данни. Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация, и телефон за връзка. Потребителят натиска бутона «Резервирай». В случай че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадената хотелска резервация в рамките на 24 часа, и резервацията е закупена от потребителя. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.

На потребителя се показва транзакционна бележка за печат.

 

 

 

1. Потребителят може да направи хотелска резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Ай Би Интернешанъл Груп " и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретен хотел и цена, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След подвърждаване от Ваша страна и плащане кредитна карта или банков превод, резервацията ще бъде завършена и ще Ви бъде предоставен резервационен код и хотелски ваучер.

 

 

2. Всяка резервация/ заявка за резервация бива препращана от "Ай Би Интернешанъл Груп "от името на потребителя, до съответния Доставчик под формата на запитване.

 

 

3. Резервацията се счита за завършена, когато потребителят получи електронно съобщение на посочената от него електронна поща, потвърждаващо резервацията, дължимата сума е заплатена и ваучерът за хотелски услуги е издаден..

 

 

4. Ваучерът за хотелски услуги потвърждава покупката на хотелска услуга и трябва да бъде принтиран и представен на хотелския персонал при регистрация в хотела.

 

 

5. Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.

 

 

6. Доставчикът на хотелските услуги има право да анулира резервацията, в случай че никой от гостите в резервацията не се яви за регистрация в хотела, в деня, в който услугата започва ползването на услугата

 

 

7. С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби с резервационната система и фалшиви резервации, "Ай Би Интернешанъл Груп " си запазва правото да анулира резервации, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер. Същите разпоредби се прилагат, когато Ай Би Интернешанъл Груп установи, че електронната поща, предоставена от потребителя, е използвана в предишни резервации, които в последствие не са били финализирани, или в случай че потребителят не отговаря на изпратените до него електронни съобщения от страна на "Ай Би Интернешанъл Груп ".

 

 

8. Ако доставчикът на хотелските услуги не може да осигури ползването на хотела, резервиран от потребителя, той се задължава да осигури ползването на друг хотел от същата категория.
V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

 

1. Посочените цени от резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп " са в Лева и / или Евро и се заплащат в Лева по курс 1.956 Лева. за 1 Евро.

 

 

2. Такса за обслужване- Такса за обслужване включва услугата по персонална обработка на всяка резервация и коректно издаване на самолетен билет,професионална спешна помощ при възникнал проблем с резервацията и/или пътуването,обслужване по телефона или на място в офиса, своевременна информация за евентуални промени или анулиране на полет,посредничество при преговори с авиокомпании, рент а кар и влакови компании и летища във връзка с резервацията и/или пътуването.

 

 

3. Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни въведени или дадени от Потребителя, включително, но не само, имена,дестинация, период на пътуване и др., както и на настоящите Общите условия, условията на тарифата и/или Общите условия на доставчика на съответната туристическа услуга.

 

 

4. В случай че Потребителят избере метод за плащане чрез кредитна карта, е възможно потвърдената сума за заявената услуга да бъде изтеглена в различна от посочената като крайна цена валута. В този случай е възможно разлика в сумата, обявена от "Ай Би Интернешанъл Груп ” в евро или лева, с тази, която реално се авторизира и в последствие изтегля, от предоставената за плащане карта. Тези различия се дължат на кръстосания обменен курс за различните валути между банката издател на кредитната карта и банката, с която авиокомпанията или доставчикът на услугата оперира, както и на условията на конкретната картова институция (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY).

 

 

5. Плащането се смята за извършено след като дължимата сума постъпи по сметка на Ай Би Интернешанъл Груп и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата. В случай, че плащането по кредитна и/или дебитна карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на „Ай Би Интернешанъл Груп ” и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата е изтеглена, то се счита, че потребителят не е заплатил цената на съответния самолетен билет, хотелска резервация, рент а кар и влакови билети или друга услуга.

 

 

6. Ай Би Интернешанъл Груп е посредник между Потребителя и доставчика на съответната услуга и при закупуване на самолетен билет, хотелска резервация и/или рент а кар и влакови билети с кредитна или дебитна карта заплащането на цената се осъществява по следния начин:

 

6.1 При закупуване на самолетен билет за редовна авиокомпания с кредитна карта:

 

6.1.1 При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на Ай Би Интернешанъл Груп

 

6.1.2 При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на Ай Би Интернешанъл Груп

 

6.2 При закупуване на хотелски резервации

 

6.2.1 При закупуване на хотелски резервации използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на хотелската резервация се превежда по сметка на Ай Би Интернешанъл Груп

 

6.2.2 При закупуване на хотелски резевации по телефона или електронната поща:

 

6.2.2.1 цената се заплаща по сметка на Ай Би Интернешанъл Груп
или

 

6.2.3. Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателя попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на хотелската резервация се превежда директно по банковата сметка по сметка на Ай Би Интернешанъл Груп

 

6.2.4 Имайки предвид начин на разплащане, описан в настоящите Общи условия, в банковото Ви извлечение, относно извършени транзакции за закупуване на самолетни билети, рент а кар и влакови билети или хотелски резервации, ще бъде отразена транзакция към „Ай Би Интернешанъл Груп“ . В случай че нареденото от Вас плащане не постъпи по банковата сметка, поради каквато й да е причина, резервацията се счита за невалидна.

 

 

7. "Ай Би Интернешанъл Груп " не приема плащания в брой.

 

 

8. Заплащане:

 

8.1. Заплащане на самолетни билети

 

8.1.1 Плащанията се извършват чрез кредитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY).

 

8.1.2. В случай че Потребителят иска да плати с банков превод – това може да бъде направено само при заявка, направена по телефона, или поелектронната поща на адрес office@ibbooking.com

 

 

По банков път на посочената по-долу банкова сметка:


Банка Юробанк АД


Сметка в Лева
IBAN BG53BPBI79311027749203

 

В основание за банковия превод Потребителят се задължава да впише резервационния код получен от интернет резервационната система.

 

 

Плащането трябва да бъде извършено в най-кратък срок, с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет. Повечето авиокомпании позволяват в рамките на 24 часа от завършването на резервацията, тя да се запази непроменена, но има тарифи, които изискват издаването и съответно плащането на билета да се извърши в същия ден. Поради това, в случай че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня, в който е направена резервацията, преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от "Ай Би Интернешанъл Груп ". В случай че тарифата е с по-дълъг срок за издаване на билета и при условие, че Потребителят преведе цялата дължима сума по сметката на "Ай Би Интернешанъл Груп ", както и да изпрати копие от платежното нареждане по електронна поща на адрес office@ibbooking.com, "Ай Би Интернешанъл Груп " ще предостави самолетния билет в съответствие с актуализираните и потвърдени от клиента детайли на резервирания полет.

 

 

 

8.2 Заплащане на хотелски резервации

 

Заплащането на хотелската резервация може да се извърши чрез кредитна карта или чрез банков превод, в зависимост от начина на резервиране на хотелската резервация.Крайната цена на услугата е цената, посочена от съответния хотел. Потребителят не дължи комисионна на "Ай Би Интернешанъл Груп " за услугата по издаване на хотелски ваучери.

 

8.2.1. Плащане с кредитна карта

-За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

 

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации

 

- Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

-Плащане на хотелска резервация с кредитна карта може да бъде извършено онлайн, чрез резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп " или чрез обаждане по телефона на дружеството

 

-Сумата, дължима за направената хотелска резервация, ще бъде изтеглена от кредитната карта на потребителя в съответната местна валута , според обменния курс на банката, издател на картата

 

-В случай че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума по резервацията, потребителят ще получи електронно съобщение, съдържащо резервационния код и ваучера за хотелска резервация. В противен случай, както и в случай, че плащането не може да бъде извършено, поради наличието на каквито и да било ограничения на кредитната карта (напр. дневен, седмичен или месечен лимит, или друго), резервацията няма да бъде завършена и "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност за неизпълнение на услугата или за последващи промени в нейната цена.

 

-Фактура за заплатената от потребителя услуга може да бъде издадена от нас само при изрично поискване, в срок от 5 дни от датата на плащане. Поискването трябва да бъде изпратено на електронен адрес office@ibbooking.com и да съдържа следните данни за издаване на фактура: Наименование, Адрес, ЕИК, ИН по ДДС и МОЛ. Фактурата ще бъде изпратена в рамките на 5 дни след получаване на заявката за издаване на фактура.

 

 

8.2.2. Плащане чрез банков превод

 

-Плащане на хотелска резервация чрез банков превод, може да бъде направено само при заявка, направена по телефона, или по електронната поща на адрес office@ibbooking.com

 

-След получаване на заявката, "Ай Би Интернешанъл Груп " ще изпрати електронно съобщение на посочения от потребителя електронен адрес, съдържащо детайли за резервацията и информация за банковия превод (банкови сметки и срокове за извършване на банковия превод).

 

-Посочената в електронното съобщение цена не е гарантирана от "Ай Би Интернешанъл Груп " и в случай че до издаването на хотелския ваучер настъпи изменение в цената на хотелската резервация, същата следва да бъде заплатена от Потребителя. "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност за настъпили промени в цената и резервацията не е извършена до заплащането на пълната сума.

 

-След извършване на банков превод, Потребителят трябва да изпрати копие от платежното нареждане на електронен адрес office@ibbooking.comVI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

 

 

1. В случай че закупената услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана, и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всеки доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност за решението на доставчикът на услугата, относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.

 

 

2.В случай че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена, същата се възстановява само по банков път в срок от 30 работни дни след възстановяване на съответната сума към "Ай Би Интернешанъл Груп " от доставчика на услугата и предоставяне от страна на Потребителя на валидни и пълни детайли на банкова сметка в писменна форма. При предоставяне от страна на клиента сметка във валута, различна от лева, банковите такси остават за сметка на получателя.

 

 

3. Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на въстановяване, освен в случаите, когато анулирането на съответния самолетен билет или друга услуга се дължи единствено на виновното неизпълнение на задълженията на "Ай Би Интернешанъл Груп " по настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.

 

 

4. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. 

 

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРОПЕРАТОР “Ай Би Интернешанъл Груп” ЕООД ЗА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ 1.      ОПРЕДЕЛЕНИЯ:


1.1. „ТУРОПЕРАТОР“ - лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец,

1.2. „ПЪТУВАЩ“ - лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.

1.3. “ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА” е посещаване на туристически обекти с екскурзовод.

1.4. “СВОБОДНО ВРЕМЕ” в туристическата програма е такова време, през което за пътуващите не се предвижда програма, не се обслужват от екскурзовод и няма организирани мероприятия.

1.5. „ЕКСКУРЗИЯ“ в туристическата програма е последователно посещаване на едно или различни населени места с или без нощувки в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и с обслужване от екскурзовод.

1.6. „ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ“ е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

1.7. "НЕПРЕОДОЛИМИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

 

 

 2.СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР


ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез своите туристически агенти предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма.

 

 

3. РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

3.1.Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на предварително плащане в размер и срокове, упоменати в програмата.  Програмата е неразделна част от договора.

3.2.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 30 работни дни преди пътуването , ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай договора ще се счита за невалиден и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации. 

 

3.3. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯ получава екземпляр от подписания между двете страни договор.

 

3.4. Преди сключването на договора за туристически пакет- в случай, че турист има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на турист не се включват в договора.

 

3.5. В договора се включват:

-основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването -настаняване, хранене и транспортиране;

-и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОЧИВАЩ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер и др.       

                      
3.6.Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от турист най-късно до 14 дни преди началото на пътуването.

 

3.7. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка или престой , ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:


RO (Room only)  – само настаняване, без изхранване.

BB ( Bed & Breakfast ) – само закуска ( безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода ).

HB ( Half Board ) – полупансион – закуска + вечеря ( безплатни напитки само по време на закуската: чай, кафе, вода ).

FB ( Full Board ) – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря ( безплатни напитки само по време на закуската: чай, кафе, вода; по време на обяда и вечерята напитките се заплащат ).

FB+ ( Full Board Plus) – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря + някои напитки ( най – често вино или бира ) по време на храненията.

Al ( All Inclusive ) – всичко включено в цената: пълен пансион + алкохолни и безлкохолни напитки местно производство.

Al+ ( All Inclusive Plus ) – всичко включено в цената: пълен пансион + алкохолни и безлкохолни напитки местно производство, както и някои услуги по усмотрение на администрацията на хотела.

UAl ( Ultra All Inclusive ) - всичко включено в цената, плюс някои вносни алкохолни напитки и някои допълнителни услуги по усмотрение на администрацията на хотела / в някои хотели тази система присъства под наименование AEAI, HEAI, AIS, DAI, EAI, AAI, DLAI, HCAI и др./.

 

                                                                                                                                                                        

4.ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


4.1 Туроператорът се задължава да осигури задължителна застраховка на Пътуващия „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната по чл. 72, ал. 1 ЗТ /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

4.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти. 

4.3. Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги. 
4.4. Туроператорът си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа нa пристигане. 

4.5. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки. 

4.6. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава. 

4.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

4.8. При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите. 

4.9. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. 

4.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че местните контрагенти, които предлагат допълнителните екскурзии не могат да ги осъществят изцяло или частично. При неспазване на предварителните условия по допълнителните екскурзии е необходимо туристите да потърсят правата си на място, от представителите на фирмата партньор. 

4.11. Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма. 

4.12. Туроператорът не носи отговорност за услуги, които Пътуващият е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител, както и при загубени лични документи от страна на Пътуващия, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Пътуващия.

                                         

                                                                                                  

5.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1 ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в 10 дни срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

5.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

 

 

6.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


6.1. В срок от 1 работен ден от подписването на договора за организирано туристическо пътуване ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора.

6.2. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срок до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго.

6.3.Плащането може да се извърши в брой в офисите на оторизираните му туристическите агенти, с кредитна или дебитна карта или по банков път на посочени сметки в лева.

6.4.Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора , но тази промяна в цената не може да стане по-късно от 20 дни преди датата на пътуване. 

6.5.Промени  в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора и в посока намаление на цените в случаите на намаление на стойността на транспортните разходи, в т. число на горивата, изменение на пристанищни и летищни такси, промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и пр.

6.6.Туроператорът удържа  неустойки при условия, в размер и срокове, упоменати в конкретния пакет 

 

  

 

 

7.ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

 

7.1. Необходими документи при задгранични пътувания:

- Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.

- За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.

- За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.

- Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.


7.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на турист, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.

 

 

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

8.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПЪТУВАЩИЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

- набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора в следните срокове:

       =20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни

       =7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни

       =48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни,

 Или ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

 

8.2 В случаите когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет, Туроператорът предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, Туроператорът е длъжен да уведоми Пътуващия за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. В този случай Пътуващият има право да:
    8.2.1  Да прекрати договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като в този случай той е длъжен да уведоми Туроператора за решението си в срок до три дни от получаване на уведомлението. В случай, че приеме така предложената увеличена цена, страните се задължават да сключат допълнително писмено споразумение към договора за организирано пътуване във връзка с промяна на пакетната цена.
    8.2.2. Когато пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв. 
    8.2.3. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, Туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне.

8.3. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПЪТУВАЩИЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

8.4. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

8.5.Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора. При прекратяване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. 

 

 

9.РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

9.1. ПЪТУВАЩИЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

 

9.2. В случай, че претенциите на ПЪТУВАЩИЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПЪТУВАЩИЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. ПЪТУВАЩИЯТ е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или от администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява клиента за своя отговор до 30 календарни дни от депозирането на рекламацията.

 

9.3. по чл.  92 от Закона за туризма – ПЪТУВАЩИЯТ може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на ПЪТУВАЩИЯ на ТУРОПЕРАТОРА

 

9.4. По чл. 178 от Закона за защита на потребителите - За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите

 

9.5. Възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС - Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на почиващите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на почиващски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);

 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

10.1.Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
10.2. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
10.3. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от турист до него.
10.4. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.
10.5. С подписването на общите условия към договора за туристически пакет ПЪТУВАЩИЯТ декларира, че е получил информация за условията за сключване на застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПЪТУВАЩИЯ.

10.6.  Общите условия са неразделна част от Договора за туристически пакет на Ай Би интернешанъл груп ЕООД 

 

ПЪТУВАЩИЯТ заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

 

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Ай Би Интернешанъл Груп " във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп ".

 

 

2. Потребителят се съгласява "Ай Би Интернешанъл Груп " да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга .

 

 

3. Потребителят се съгласява "Ай Би Интернешанъл Груп " да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "Ай Би Интернешанъл Груп " има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените електронни адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@ibbooking.com

 

 

4. При използване на интернет резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации, рент а кар и влакови билети, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга. Въведената информация, съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. В случай, че потребителят желае Ай Би Интернешанъл Груп да извърши услугата онлайн чекинг е необходимо да предостави номер на документ за самоличност. Използвайки интернет резервационната система, уеб-страницата, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че "Ай Би Интернешанъл Груп " може да събира информация, относно (1) името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) електронните адреси на посетителите, които комуникират с "Ай Би Интернешанъл Груп " или сайтът чрез електронен адрес, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.

 

 

5. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите, и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.

 

 

6. "Ай Би Интернешанъл Груп " се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.

 

 

7. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Ай Би Интернешанъл Груп " като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "Ай Би Интернешанъл Груп " използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата, като технологията SecureSocketsLayer (SSL). С цел използване на уеб страницата, Потребителите трябва да поддържат SSL-capable браузър, като например MS Internet Explorer 9.0 (или по-нова версия), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

 

 

8. "Ай Би Интернешанъл Груп " е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Ай Би Интернешанъл Груп " е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Ай Би Интернешанъл Груп " или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "Ай Би Интернешанъл Груп "; в случай на преобразуване на "Ай Би Интернешанъл Груп "

 

 

9. "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

 

 

10. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Ай Би Интернешанъл Груп ", включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни

 

 

11. "Ай Би Интернешанъл Груп " ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@ibbooking.com

 

 

12. "Ай Би Интернешанъл Груп " може да постави "бисквитки"(cookies) на хард драйвърите на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях "Ай Би Интернешанъл Груп " може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.

 

 

13. Потребителят е съгласен "Ай Би Интернешанъл Груп " да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

 

 

14. Ай Би интернешанъл груп ЕООД е регистиран като администратор на лични данни към КЗЛД под номер 1407913 / 16.10.2014.

 

 

 

IX. РЕКЛАМАЦИИ

 

 

1. Рекламации относно резервации и закупени билети, и туристически услуги могат да се подават в устна и писмена форма в срок от 14 дни от откриването на несъотвествието между закупената и договорената услуга. Рекламациите се подават от Потребителя направил резервация и/или ползувателя на услугите на "Ай Би Интернешанъл Груп ", или от техен представител с нотариално заверено пълномощно както следва:

 

Адрес: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Димитър Буйнозов“ 9, ет.1, ап.1,

тел: 359 62 57 55 15,  тел./факс +359 62659986
e-mail: office@ibbooking.com

 

 

2. "Ай Би Интернешанъл Груп " ще се запознае с исканията на Потребителя и ще излезе със становище в рамките на 10 работни дни от получаването на рекламацията.

 

 

 

X. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

 

1. Потребителят се съгласява да обезщети "Ай Би Интернешанъл Груп ", неговите служители, управители, агенти и партньори срещу всички вреди, възникнали в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия.

 

 

2. В случай че " Ай Би Интернешанъл Груп " установи некоректно отношение у Потребителя, а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание, и цялата дължима сума не е преведена по сметката на "Ай Би Интернешанъл Груп ", то той дължи на "Ай Би Интернешанъл Груп " неустойка в размер на дължимата сума, както и "Ай Би Интернешанъл Груп " ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.

 

 

3. В случай, че потребителят след като е предоставил данни на кредитна или дебитна карта е спрял плащанията по нея и „Ай Би Интернешанъл Груп не е получил дължимата сума, Потребителят дължи на "Ай Би Интернешанъл Груп " неустойка в размер на дължимата сума, както и "Ай Би Интернешанъл Груп " ще уведоми незабавно компетентните органи.

 

 

4. "Ай Би Интернешанъл Груп " не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на "Ай Би Интернешанъл Груп ", като отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на доставчик на туристически услуги, от който "Ай Би Интернешанъл Груп " купува съответната услуга или продукт.

 

 

5. "Ай Би Интернешанъл Груп " е само посредник между Потребителя и доставчика на съответната резервационна система, с който урежда предоставянето на поръчаната от Потребителя услуга. Отговорността на "Ай Би Интернешанъл Груп " може да се ангажира само за вреди, възникнали от действията на "Ай Би Интернешанъл Груп ".

 

 

6. Всякакви претенции за вреди, произтекли включително, но не само, от закупуването, ползването и/или неизползването на съответната туристическа услуга, следва да бъдат насочени съответно директно към доставчика на съответната туристическа услуга.

 

 

 

XI. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

1. Правата на интелектуалната собственост върху интернет резервационната система, софтуерни продукти, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб-страница, са на "Ай Би Интернешанъл Груп ". Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб-сайта www.ibbooking.com

 

 

2. Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или интернет резервационната система на "Ай Би Интернешанъл Груп ", и/или Сиситемите за търсене и закупуване на хотелски резервации рент а кар и влакови билети.

 

 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от компетентния съд.

 

 

2. В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.

 

 

3. "Ай Би Интернешанъл Груп " си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели.

 

 

Този сайт използва бисквитки, като спазва всички правила и добри практики за поверителност на личните Ви данни.Защита на личните данниПовече информацияЗатвори